Độ lệch chuẩn trong SPSS: Khái niệm, ý nghĩa, cách tính chuẩn xác

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu khoa học bằng phần mềm SPSS, độ lệch chuẩn là một thông số quan trọng mà người nghiên cứu không thể bỏ qua. Vậy độ lệch chuẩn trong SPSS là gì? Làm thế nào để tính độ lệch chuẩn chính xác trong SPSS? Chúng tôi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi đó trong bài viết này.

Độ lệch chuẩn trong SPSS là gì?

1.1. Khái niệm

 • Độ lệch chuẩn trong SPSS (Standard Deviation) là một thước đo lượng biến thiên hoặc độ phân tán của một tập hợp các giá trị xung quanh giá trị trung bình (Mean).
 • Độ lệch chuẩn thấp chỉ ra rằng các giá trị có xu hướng gần với giá trị trung bình (còn được gọi là giá trị kỳ vọng) của tập hợp, trong khi độ lệch chuẩn cao chỉ ra rằng các giá trị được trải rộng trên một phạm vi lớn hơn.
 • Trong SPSS, độ lệch chuẩn được ký hiệu là S.D hoặc Std. Deviation.

2.Độ lệch chuẩn trong SPSS là gì

1.2. Ví dụ về độ lệch chuẩn

Để hiểu rõ hơn về độ lệch chuẩn, hãy xem ví dụ sau đây mô tả hai mẫu đến từ hai quần thể có cùng giá trị trung bình (Mean) nhưng khác nhau về độ lệch chuẩn (S.D):

 • Quần thể màu đỏ:

Mean = 100

S.D = 10

Kết luận: Độ lệch chuẩn thấp

 • Quần thể màu xanh lam:

Mean = 100

S.D = 50

Kết luận: Độ lệch chuẩn cao

1.3. Tiêu chuẩn về độ lệch chuẩn trong phần mềm SPSS

 • Độ lệch chuẩn cao: Xảy ra khi các số liệu trong tập dữ liệu có độ chênh lệch nhiều so với giá trị trung bình (giá trị cao nhất). Các giá trị này được phân bố rải rác.
 • Độ lệch chuẩn thấp: Xảy ra khi các số liệu trong tập dữ liệu có độ chênh lệch ít so với giá trị trung bình. Nghĩa là các giá trị này được phân bố tập trung xung quanh giá trị trung bình (Mean).

Ý nghĩa của độ lệch chuẩn trong SPSS

Độ lệch chuẩn mang ý nghĩa quan trọng về 3 khía cạnh chính:

 • Độ lệch chuẩn cho biết cho người nghiên cứu biết về mức độ phân tán của giá trị thống kê so với giá trị trung bình (Mean) tại các thời điểm khác nhau. Nếu độ lệch chuẩn nhỏ, thì sự dịch chuyển của các giá trị không đáng kể và ngược lại.
 • Độ lệch chuẩn được tính bằng căn bậc 2 của phương sai. Trong thống kê, độ lệch chuẩn và phương sai đều được sử dụng để theo dõi sự biến đổi của giá trị trong tất cả các tập dữ liệu.
 • Độ lệch chuẩn tốt hay không tốt hoàn toàn phụ thuộc vào kỳ vọng của người nghiên cứu.

SPSS là một phần mềm rất phổ biến trong nghiên cứu thống kê mô tả. Việc xử lý số liệu bằng SPSS là công việc quan trọng để có kết quả nghiên cứu nhanh chóng và chính xác. Tuy nhiên, không phải ai cũng đã nắm vững cách sử dụng SPSS. Nếu bạn gặp khó khăn trong vấn đề này, hãy tìm đến Luận văn 24 để được hỗ trợ SPSS uy tín và chất lượng cao.

Cách tính độ lệch chuẩn trong SPSS

3.1. Công thức tính độ lệch chuẩn

Phương sai và độ lệch chuẩn trong SPSS có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Độ lệch chuẩn của một tổng thể/mẫu trong SPSS được tính bằng căn bậc 2 của phương sai tổng thể/mẫu. Công thức tính độ lệch chuẩn trong SPSS được biểu diễn như sau:

 1. a) Độ lệch chuẩn tổng thể:

Trong đó:

 • σ: độ lệch chuẩn của tổng thể SPSS
 • N: số phần tử có trong tổng thể
 • xi: phần tử thứ i của tổng thể
 • x: giá trị trung bình của tập hợp
 1. b) Độ lệch chuẩn mẫu:

Trong đó:

 • s: độ lệch chuẩn của mẫu SPSS
 • N,n: số phần tử có trong tổng thể, mẫu
 • xi: phần tử thứ i của mẫu
 • x: giá trị trung bình của tập hợp
 1. c) Hệ số biến động

Hệ số biến động (Coefficient of Variation) ký hiệu là CV là kết quả của việc chia độ lệch chuẩn cho giá trị trung bình. Công thức tính được biểu diễn như sau:

Trong đó:

 • Coefficient of Variation (CV): Hệ số biến động
 • Standard Deviation (S.D): Độ lệch chuẩn
 • Mean: Giá trị trung bình

Có 2 trường hợp xảy ra:

 • CV > 1: Độ lệch chuẩn > giá trị trung bình nên dữ liệu dao động mạnh.
 • CV < 1: Độ lệch chuẩn < giá trị trung bình nên dữ liệu dao động yếu.

3.2. Cách tính độ lệch chuẩn

Cách tính độ lệch chuẩn trong SPSS được trình bày qua 5 bước chi tiết sau:

 • Bước 1: Mở phần mềm SPSS. Chọn Analyze > Descriptive Statistics > Descriptives…
 • Bước 2: Hộp thoại Descriptives hiện ra, kéo các giá trị biến từ khung bên trái vào ô Variables
 • Bước 3: Chọn Options > Tích chọn MeanStandard Deviation
 • Bước 4: Chọn Continue > Chọn OK
 • Bước 5: Kết quả sẽ hiển thị trên màn hình SPSS Output

Tính độ lệch chuẩn chỉ là một trong những bước nhỏ trong quá trình thực hiện thống kê mô tả trên SPSS. Để biết thêm thông tin hữu ích và cách thực hiện thống kê mô tả trên SPSS, hãy xem ngay bài viết với những hướng dẫn chi tiết, chuẩn xác từ Luận Văn 24. Đừng bỏ lỡ!

Trên đây là khái niệm, ý nghĩa và cách tính độ lệch chuẩn trong SPSS một cách chính xác nhất hiện nay. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mối quan hệ, cách tính trung bình và độ lệch chuẩn trong SPSS, và sử dụng SPSS một cách thành thạo để tính toán độ lệch chuẩn chính xác nhất.

Related Posts