Apple Keychain là gì? Cách xem mật khẩu Wifi, trang web,… với Keychain

Apple Keychain (Chuỗi khóa Apple) hay được gọi là iCloud Keychain là dịch vụ quản lý mật khẩu do Apple cung cấp cho các thiết bị của họ. Bạn có thể sử dụng dịch vụ này để lưu trữ và truy xuất tên người dùng, mật khẩu trang web, thông tin đăng nhập ứng dụng và thậm chí cả chi tiết thẻ tín dụng trên iPhone, iPad và Mac của bạn.

Bằng cách sử dụng iCloud Keychain, bạn không cần phải nhớ bất kỳ thông tin đăng nhập nào vì Keychain sẽ tự động điền thông tin đăng nhập cho bạn. Ngoài ra, dịch vụ này còn đồng bộ hóa thông tin đã lưu của bạn trên tất cả các thiết bị của bạn thông qua iCloud. Điều này giúp bạn có thể sử dụng mật khẩu đã lưu trên iPhone trên máy Mac và ngược lại.

iCloud Keychain lưu trữ những gì?

iCloud Keychain lưu trữ một cách an toàn các thông tin cá nhân và bí mật sau đây:

  • Tên người dùng và mật khẩu của trang web và ứng dụng của bạn.
  • Chi tiết của thẻ tín dụng của bạn, không bao gồm mã bảo mật.
  • Mật khẩu của tất cả các mạng WiFi mà bạn đã từng kết nối.
  • Chữ ký điện tử.

iCloud Keychain yêu cầu sự đồng ý của bạn để lưu trữ một số loại mật khẩu trong cơ sở dữ liệu của nó.

Sử dụng Keychain để xem lại mật khẩu Wifi đã kết nối

Tôi đã sử dụng máy Mac trong một thời gian rất dài, hơn 4 năm, và đã nhiều lần sử dụng Keychain để xem lại mật khẩu Wifi đã kết nối trên macOS và iOS (từ iPhone của tôi). Vì cả hai thiết bị này đều sử dụng cùng một tài khoản iCloud, mọi dữ liệu được lưu trên một thiết bị sẽ được đồng bộ hóa trên thiết bị khác, rất tiện lợi.

Để xem lại mật khẩu Wifi đã lưu trong iCloud Keychain, bạn chỉ cần mở Keychain từ Spotlight tìm kiếm. Sau đó, nhập tên Wifi mà bạn muốn xem mật khẩu.

mat khau wifi

Mở tên Wifi bạn cần xem, và nhấp vào ô Show Password.

mat khau wifi

Nhập tên tài khoản Mac bao gồm USER và mật khẩu đang sử dụng.

mat khau wifi

Ngay lập tức, bạn sẽ nhìn thấy thông tin mật khẩu Wifi đã lưu trước đó.

Cách sử dụng iCloud Keychain trên iPhone / iPad

Để sử dụng iCloud Keychain trên các thiết bị chạy hệ điều hành iOS, bạn cần kích hoạt tính năng này trước, sau đó bạn có thể lưu và truy cập nội dung của nó.

Bật iCloud Keychain trên iPhone / iPad

Bạn cần đăng nhập vào cùng một tài khoản Apple trên iPhone mà bạn sử dụng cho các thiết bị khác để đồng bộ nội dung Keychain.

Bước 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone, sau đó nhấn vào tên của bạn trong màn hình tiếp theo.

Khởi chạy ứng dụng Cài đặt trên iPhone

Bước 2. Nhấn vào tùy chọn iCloud để quản lý cài đặt tài khoản iCloud của bạn.

quản lý cài đặt tài khoản iCloud

Bước 3. Cuộn xuống và nhấn vào tùy chọn Keychain.

nhấn vào tùy chọn Keychain

Bước 4. Bật tùy chọn iCloud Keychain.

Bật tùy chọn iCloud Keychain

Xem mật khẩu được lưu trữ trong Keychain trên iPhone / iPad

Nếu bạn đã lưu chi tiết đăng nhập trong iCloud Keychain của bạn, bạn có thể truy cập thông tin này trực tiếp từ thiết bị chạy hệ điều hành iOS của bạn như iPhone hoặc iPad.

Bước 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone của bạn, sau đó cuộn xuống và nhấn vào Passwords & Accounts (Mật khẩu & Tài khoản).

Mật khẩu & Tài khoản trên iphone

Bước 2. Nhấn vào tùy chọn Website & App Passwords (Mật khẩu trang web & ứng dụng) ở đầu màn hình.

Mật khẩu trang web & ứng dụng

Bước 3. Xác minh danh tính của bạn bằng Touch ID hoặc Face ID.

Xác minh danh tính của bạn bằng Touch ID hoặc Face ID

Bước 4. Bạn sẽ thấy tất cả thông tin đăng nhập bạn đã lưu trong iCloud Keychain. Nhấn vào một trang web trong danh sách để xem thông tin đăng nhập của nó.

Bạn sẽ thấy tên người dùng và mật khẩu cho trang web đó trên màn hình tiếp theo.

Thêm thông tin cá nhân và chi tiết thẻ tín dụng vào Keychain

iCloud Keychain cho phép bạn thêm thông tin vào chuỗi khóa của mình bằng cách thủ công. Bằng cách này, bạn có thể lưu trữ thông tin cá nhân và chi tiết thẻ tín dụng trong dịch vụ này. Sau đó, bạn có thể truy cập dữ liệu này trên bất kỳ thiết bị nào có iCloud của bạn.

Bước 1. Bạn mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone của bạn, sau đó nhấn vào tùy chọn Safari.

nhấn vào tùy chọn Safari

Bước 2. Nhấn vào AutoFill (Tự động điền) trong phần General (Chung).

Nhấn vào AutoFill (Tự động điền)

Bước 3. Tiếp theo, bạn nhấn vào tùy chọn My Info (Thông tin của tôi) để thêm thông tin cá nhân của bạn.

thêm thông tin cá nhân của bạn trên iphone

Bước 4. Chọn thẻ liên hệ của bạn để thêm thông tin cá nhân của bạn vào Keychain. Sau đó nhấn vào Saved Credit Card (Thẻ tín dụng đã lưu).

Chọn thẻ liên hệ của bạn để thêm thông tin cá nhân của bạn vào Keychain

Bước 5. Xác nhận danh tính của bạn bằng Touch ID hoặc Face ID.

Xác nhận danh tính của bạn

Bước 6. Tiếp tục nhấn vào Add Credit Card (Thêm thẻ tín dụng).

Thêm thẻ tín dụng trên iphone

Bước 7. Nhập chi tiết thẻ tín dụng của bạn và thẻ của bạn sẽ được thêm vào Keychain.

Nhập chi tiết thẻ tín dụng của bạn

Cách sử dụng iCloud Keychain trên máy Mac

Trên máy Mac, bạn có thể sử dụng iCloud Keychain để lưu trữ, truy xuất và thậm chí tạo mật khẩu cho các tài khoản trực tuyến của mình. Có một tùy chọn để thêm dữ liệu theo cách thủ công vào chuỗi khóa của bạn.

1. Kích hoạt iCloud Keychain trên máy Mac

Bạn không cần cài đặt hoặc thao tác gì khác để kích hoạt iCloud Keychain trên máy Mac của bạn.

Bước 1. Nhấp vào biểu tượng Apple ở góc trên cùng bên trái của màn hình và chọn System Preferences (Tùy chọn hệ thống).

chọn System Preferences (Tùy chọn hệ thống)

Bước 2. Nhấp vào iCloud trên màn hình tiếp theo.

Nhấp vào iCloud trên màn hình tiếp theo

Bước 3. Trong cột bên trái, bạn sẽ thấy các dịch vụ đang sử dụng với tài khoản iCloud của mình. Đánh dấu vào ô Keychain và Keychain sẽ được kích hoạt trên máy Mac của bạn.

các dịch vụ được sử dụng với tài khoản iCloud

2. Truy cập mật khẩu iCloud Keychain trên máy Mac

Bạn có thể truy cập nội dung của Keychain trên máy tính Macbook của mình bằng hai cách khác nhau, sử dụng trình duyệt web hoặc ứng dụng cài đặt sẵn để xem tên người dùng và mật khẩu đã lưu lại.

Sử dụng truy cập Keychain

Bước 1. Nhấp vào Launchpad trong Dock, tìm kiếm Keychain Access và mở nó.

Bước 2. Bạn sẽ thấy tất cả nội dung đã lưu trong chuỗi khóa của bạn.

Sử dụng Safari

Bước 1. Khởi chạy Safari trên máy Mac của bạn.

Bước 2. Nhấp vào menu Safari ở phía trên cùng và chọn Preferences (Tùy chọn).

Bước 3. Nhấp vào tab Passwords (Mật khẩu).

Bước 4. Nhập mật khẩu của Mac và nhấn Enter.

3. Sử dụng dữ liệu iCloud Keychain trong Safari trên máy Mac

Trước khi Safari có thể tự động điền các trường trên các trang web khác nhau từ dữ liệu của Keychain, bạn cần bật tùy chọn chuỗi khóa trong trình duyệt này trên máy Mac của mình.

Bước 1. Mở trình duyệt Safari trên máy Mac của bạn, sau đó nhấp vào tùy chọn Safari ở trên cùng và chọn Preferences.

Bước 2. Chọn tab AutoFill (Tự động điền) trên màn hình tiếp theo.

Bước 3. Bạn sẽ thấy một số hộp kiểm trên màn hình của mình. Đánh dấu chọn thông tin mà bạn muốn Safari tự động điền cho bạn từ iCloud Keychain.

Tự động tạo mật khẩu bằng Keychain trong Safari

Một tính năng ít được biết đến của iCloud Keychain là nó cho phép bạn tự động tạo mật khẩu mạnh cho tài khoản trực tuyến của bạn. Bằng cách này, bạn không cần phải tạo mật khẩu theo cách thủ công.

Mật khẩu mà tính năng này tạo sẽ được tự động lưu trong iCloud Keychain.

Bước 1. Mở trình duyệt Safari trên máy Mac của bạn.

Bước 2. Mở trang web mà bạn muốn tạo tài khoản mới. Đây có thể là bất kỳ trang web nào bạn chọn.

Bước 3. Khi bạn đang truy cập trang web, hãy nhấp vào trường mật khẩu và Safari sẽ tự động đề xuất mật khẩu. Nhấp vào mật khẩu này để thêm nó vào trường mật khẩu.

Thêm thẻ tín dụng vào Keychain thủ công

Tương tự như trên iPhone, bạn có thể thêm thẻ tín dụng vào iCloud Keychain từ Mac của mình theo cách thủ công.

Bước 1. Mở Safari trên máy Mac của bạn. Sau đó, chọn Safari => Preferences phía trên màn hình.

Bước 2. Chọn tab AutoFill trên màn hình tiếp theo. Tiếp tục nhấp vào Edit bên cạnh Credit cards.

Bước 3. Nhấp vào nút Add ở dưới cùng để thêm thẻ tín dụng mới vào iCloud Keychain.

Bước 4. Nhập chi tiết thẻ tín dụng của bạn và nhấp vào Done ở dưới cùng. Chi tiết thẻ của bạn sẽ được lưu trong chuỗi khóa của bạn.

Bước 5. Để xóa thẻ, hãy chọn thẻ và nhấp vào Remove.

Tổng kết

Bạn đang sử dụng công cụ quản lý mật khẩu nào cho các thiết bị Apple của bạn? Đó là iCloud Keychain hay một công cụ bên thứ ba? Chia sẻ ý kiến và quan điểm của bạn về vấn đề này trong phần bình luận dưới đây.

Chúc bạn thành công!

Related Posts