Một số vấn đề cần biết khi thiết lập Trang Thông tin điện tử tổng hợp

Hiện nay, trang thông tin điện tử tổng hợp đang ngày càng trở nên phổ biến, là “cầu nối” tin tức giữa doanh nghiệp với khách hàng và đã trở thành một phương án kinh doanh đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp. Vậy khi thiết lập một trang thông tin điện tử tổng hợp, doanh nghiệp cần phải chú ý những vấn đề gì?

1. Trang thông tin điện tử tổng hợp là gì?

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP định nghĩa về trang thông tin điện tử tổng hợp như sau: “Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.”

Định nghĩa của pháp luật mặc dù còn chưa rõ ràng nhưng doanh nghiệp chỉ cần nắm được một số đặc điểm cơ bản sau về trang thông tin điện tử tổng hợp:

– Thứ nhất, trang thông tin điện tử tổng hợp không có tính năng, đặc điểm của mạng xã hội. Mạng xã hội có thể được hiểu là nơi chia sẻ, giao lưu thông tin giữa các thành viên (người dùng) với nhau, các thành viên có thể bình luận vào bài viết đã được đăng để đưa ra quan điểm, chính kiến của mình,…

– Thứ hai, nguồn tin phải trích từ các trang báo và đã được các cơ quan có liên quan cho phép trích nguồn. Viết tin, viết báo là chức năng của cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp chỉ được đưa những thông tin về chính doanh nghiệp; nếu đưa các thông tin, bình luận về các vấn đề khác không liên quan đến doanh nghiệp thì không được phép thực hiện.

2. Điều kiện thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 23 Nghị định 72/2013/NĐ-CP: “Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, thiết lập mạng xã hội khi có Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội”.

Và để được cấp giấy phép này, doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp.

Khi đăng ký thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp thì doanh nghiệp có thể tham khảo mã ngành, nghề 6312 Cổng thông tin. Nếu doanh nghiệp chưa đăng ký mã ngành, nghề kinh doanh trên thì doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Xem thêm chi tiết công việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại đây.

2. Có nhân sự quản lý đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

3. Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội;

4. Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động;

5. Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

Để hiểu rõ hơn về các điều kiện cũng như trình tự, hồ sơ thực hiện thì Quý thành viên tham khảo thêm tại công việc Đăng ký thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

3. Nếu doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp nhưng không có giấy phép thì doanh nghiệp có bị xử phạt gì không?

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 63 Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định như sau: “2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp nhưng không có giấy phép hoặc sử dụng giấy phép hết hạn.”

Như vậy đối với hành vi thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt với số tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Đồng thời, trang thông tin điện tử tổng hợp đó sẽ bị tịch thu theo quy định tại Khoản 4, Điều 63 Nghị định 174/2013/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *