Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

– Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi;
– Bán buôn phần mềm.