Dịch vụ của chúng tôi

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; Xuất bản phần mềm; Cổng thông tin; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

STT

Tên ngành

Mã ngành

Ngành, nghề kinh doanh chính

1

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

4651

2

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

4652

3

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác:

– Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

4

Xuất bản phần mềm

5820

x

5

Lập trình máy vi tính

6201

6

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống  máy vi tính

6202

7

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

6209

8

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

6311

9

Cổng thông tin

6312

10

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:

Chi tiết:

– Giám sát dự án ứng dụng công nghệ thông tin;

– Lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ mời thầu, đấu thầu, quản lý dự án đầu tư, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp, mua sắm, lắp đặt thiết bị, thẩm tra thiết kế và tổng dự toán công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước), hệ thống điện công trình dân dụng, công nghệ thông tin.

7110

11

Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi

9511