Dịch vụ của chúng tôi

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; Xuất bản phần mềm; Cổng thông tin; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

 

 

STT

Tên ngành

Mã ngành

Ngành, nghề kinh doanh chính

1

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

Nhóm này gồm:
– Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi;
– Bán buôn phần mềm.

4651

2

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

Nhóm này gồm:
– Bán buôn van và ống điện tử;
– Bán buôn thiết bị bán dẫn;
– Bán buôn mạch tích hợp và mạch vi xử lý;
– Bán buôn mạch in;
– Bán buôn băng, đĩa từ, băng đĩa quang (CDs, DVDs) chưa ghi (băng, đĩa
trắng);
– Bán buôn thiết bị điện thoại và truyền thông;
– Bán buôn tivi, radio, thiết bị vô tuyến, hữu tuyến;
– Bán buôn đầu đĩa CD, DVD.
(Bán buôn thiết bị, linh kiện điện tử và viễn thông)

4652

3

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

– Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

4

Xuất bản phần mềm

Nhóm này gồm:
– Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng) như: Hệ thống điều hành; kinh doanh và các ứng dụng khác; chương trình trò chơi máy vi tính.
– Xuất bản và phát hành các trò chơi điện tử trực tuyến.
(- Viết và xuất bản phần mềm cho trò chơi video giải trí
– Phát hành các phần mềm trọn gói)

5820

x

5

Lập trình máy vi tính

Nhóm này gồm:
– Hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng.
– Lập trình các phần mềm nhúng.
(- Viết và xuất bản phần mềm cho trò chơi video giải trí;
– Thiết kế phần mềm máy vi tính cho hệ thống kiểm toán)

6201

6

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

Nhóm này gồm:
– Hoạt động lập và thiết kế các hệ thống máy tính tích hợp các phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ giao tiếp. Các đơn vị được phân loại vào nhóm này có thể cung cấp các cấu phần phần cứng, phần mềm của hệ thống như một phần các dịch vụ tổng thể của họ hoặc các cấu phần này có thể được cung cấp bởi bên thứ ba. Các đơn vị này thường thực hiện cài đặt hệ thống, đào tạo, hướng dẫn và trợ giúp khách hàng của hệ thống.
– Quản lý và điều hành hệ thống máy tính của khách hàng và/hoặc công cụ xử lý dữ liệu; các hoạt động chuyên gia và các hoạt động khác có liên quan đến máy vi tính.
(- Lập và thiết kế hệ thống máy tính tích hợp các phần cứng, phần mềm và công nghệ giao tiếp, kể cả trong trường hợp việc cung cấp phần mềm là một phần công việc tổng thể;
– Tư vấn máy vi tính;
– Quản trị hệ thống máy vi tính;
– Cung cấp quản lý hoạt động của website và/hoặc xử lý dữ liệu)

6202

7

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Nhóm này gồm:
– Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác chưa được phân loại vào đâu như: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.

6209

8

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

Nhóm này gồm:
– Xử lý dữ liệu hoàn chỉnh cho khách hàng như: nhập tin, làm sạch dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, tạo báo cáo, …. từ dữ liệu do khách hàng cung cấp.
– Hoạt động cung cấp và cho thuê hạ tầng thông tin như: cho thuê tên miền internet, cho thuê trang Web….
– Các hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan khác như: chia sẻ thời gian thực cho các thiết bị công nghệ thông tin (máy chủ, máy tính cá nhân, thiết bị di động,..) cho khách hàng.
(- Cung cấp trực tuyến phần mềm (ứng dụng và cung cấp các dịch vụ ứng dụng);
– Xử lý dữ liệu và cho thuê (hosting).)

6311

9

Cổng thông tin

Nhóm này gồm:
– Hoạt động điều hành các website sử dụng công cụ tìm kiếm để tạo lập và duy trì các cơ sở dữ liệu lớn các địa chỉ internet và nội dung theo một định dạng có thể tìm kiếm một cách dễ dàng.
– Hoạt động điều hành các website khác hoạt động như các cổng internet, như các trang báo chí, phương tiện truyền thông trực tuyến cung cấp các nội dung thông tin được cập nhật định kỳ.

6312

10

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:

Chi tiết:
– Giám sát dự án ứng dụng công nghệ thông tin;
– Lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ mời thầu, đấu thầu, quản lý dự án đầu tư, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp, mua sắm, lắp đặt thiết bị, thẩm tra thiết kế và tổng dự toán công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước), hệ thống điện công trình dân dụng, công nghệ thông tin.

7110

11

Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi

Nhóm này gồm:
– Dịch vụ sửa chữa thiết bị điện tử như: Máy vi tính, thiết bị ngoại vi;
– Máy vi tính để bàn, máy tính xách tay;
– Ổ đĩa từ, các thiết bị lưu giữ khác;
– Ổ đĩa quang (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW);
– Máy in;
– Bộ vi xử lý;
– Bàn phím;
– Chuột máy tính, cần điều khiển, bi xoay;
– Modem trong và modem ngoài;
– Thiết bị đầu cuối máy tính chuyên dụng;
– Máy chủ;
– Máy quét, kể cả máy quét mã vạch;
– Đầu đọc thẻ smart;
– Máy chiếu.
– Hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng:
+ Bộ xuất/nhập như máy đọc tự động; bộ tích điểm bán hàng, không chạy
bằng cơ,
+ Máy tính cầm tay.

9511

12 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

Nhóm này gồm:
– Việc sản xuất các phim điện ảnh, phim video, các chương trình truyền hình hoặc chương trình quảng cáo trên truyền hình.
(- Việc sản xuất các yếu tố chương trình truyền hình (như điện ảnh, tư liệu, quảng cáo);
– Xử lý phim ảnh liên quan đến điện ảnh và công nghiệp truyền hình;
– Sản xuất và phân phối phim điện ảnh, đĩa video và phim trên đĩa DVD hoặc các phương tiện tương tự;

5911

Chi tiết Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 6 tháng 7 năm 2018 về việc QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM